21 Mayıs 2009 Perşembe

Zararlı Alışkanlıklar Ünite Planı

(SİNERJİ GRUBU)

Batı Çim İlköğretim Okulu
Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu
Doğan Hüsnü Bornovalı
İlköğretim Okulu

İzmir

İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Ünite Özeti

Bu ünitede konular, İslam dininin bireyin sakınmasını istediği kötü alışkanlıklardan olan alkollü içki içmek,
uyuşturucu kullanmak, kumar oynamak ve bu türden alışkanlıkların nasıl başladığı, bunlardan
nasıl korunacağı ve kul hakkı ile sınırlandırılacaktır. Öte yandan farkında olmadığımız çoğu zararlı alışkanlıkların yanında cep telefonu, televizyon, internet ve zamanını boşa harcama konularına da yer verilecektir.

Öğrencilerin geçmiş bilgilerini ve yeni kavramları öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla sorular kullanırım. Öğrencilerin birbirlerini daha iyi anlaması ve birbirlerini denemesi için soru sormaya teşvik ederim. Öğrenciler geçmiş ya da şu andaki bilgilere ulaşmak için ve sorularını kaydetmek için günlükler tutarlar
Yine öğrencilerin hazır bulunmuşluklarını ölçmek için hem öğrenci hem de veliler için iki ayrı anket ve broşür kullanılır. Öğrencilere konuyla ilgili sunular aşamalı olarak izlettirilir. Özellikle ilk sunudaki 21 yy becerilerini geliştirmeye yönelik proje temelli sorular eşliğindeki sunu üzerinde durulur. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri uygun ortam hazırlanır, soru sormaları ve yorum yapmaları özendirilir. Daha sonra öğrenciler zararlı alışkanlıklar blogunda yayınlanmak üzere araştırma yapmaları istenir. Video, sesli röportaj, gazete haberleri, hasta yorumları, doktor görüşleri v.s. tüm veriler blogta yayınlanır.
Her bir öğrenci örneği ile ilgili olarak değerlendirme ölçekleri işe koyulur. Öğrenilen bilgiler paylaşıldıkça artar ve yerel basında ve yerel tv. da öğrencilerin konu ile ilgili birikimlerinin paylaşılması sağlanır.


Ders
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
Sınıf Seviyesi
İlköğretim 7. sınıf
Gerekli Ortalama Zaman
10 adet kırk dakikalık ders, 5 hafta
Ünitenin Dayanağı
Hedeflenen İçerik Standartları
Alkollü İçki İçmek
Uyuşturucu Kullanmak
Kumar Oynamak
Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
Diğer Zararlı Alışkanlılar
Cep telefonu kullanım
İnternet ve oyun bağımlılığı
Tv bağımlılığı
Zamanını boşa harcama


Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)


İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden araştırır.
Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını keşfeder.
Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden keşfeder.
Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığı hakkında akıl yürütür.
Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
Zararlı alışkanlıkların çok çeşitli olduğunu keşfeder.
Zararlı alışkanlıklardan uzak kalmanın sosyal ortamı iyi seçmekten geçtiği hakkında akıl yürütür.
Zararlı alışkanlıklar yerine kişisel hobi geliştirmenin imkânlarını araştırır.


Öğretim Programı Tasarım Soruları


Temel Soru
Sevdiklerinizin acılı ölümünü görmek size ne hissettirir?


Ünite Soruları

Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararları ile ilgili örnekler verirmisiniz?
Bağımlılık nedir?
Uyuşturucunun insan vücuduna zararları nelerdir?
Kumar sözcüğününün anlamını açıklayınız?İçerik Soruları

Zararlı alışkanlıklara bulaşmamak için neler yapabiliriz?
Zararlı alışkanlıkların yaygınlaşma nedenlerini düşününüz.
Size göre zararlı alışkanlıkların başlama nedenlerinlerinden en etkili olanı hangisidir? Neden?
Zararlı alışkanlıklar tanımlamasıyla ne kastedilmektedir?
Hak ve özgürlükleri kısıtlayan kötü alışkanlıklar nelerdir?
Alkol ve uyuşturucunun insan iradesine verdiği zararları açıklayınız.
Kumarın insan iradesine verdiği zararları açıklayınız.


Değerlendirme Planı

Değerlendirme Planı Zaman Çizelgesi
Proje çalışması başlamadan önce
Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar
Proje çalışması
tamamlandıktan sonra


Öğrencilere ön bilgilerinin uyanması için konu öncesi bazı sorular sorulur. Cevapları soruların hemen altında yer alır.
Öğrenenlerden zararlı alışkanlık çeşitlerlirini tesbit edip listelemeleri istenir. Konu üzerinde düşünmeleri ve küçük gurupların kendi aralarrında tartışmaya geçmeleri istenir. (Dikkat çekme hedeflenir.)
Zararlı alışkanlıklar ve sonuçlarını gösteren video gösterilir.

Konu öğrenenlerle beraber soru cevap yöntemi, ders notları, PowerPoint sunusu, tartışma yöntemleri ile aktarılır böylece bilginin kalıcı olması hedeflenir. Ders kaynağı kısmında ders notları ve PowerPoint belgesi de yer alır.
Soru cevap ve proje temelli sorulardan oluşan sunu ile zararlı alışkanlık konusunda tartışma ve beyin fırtınası ortamı sağlanır. Öğrenciler konuşma-tartıma-ifade etme-akıl yürütme ye özendirilir. Öğrencilerin kişisel yaşam deneyimlerine de yer verilerek konunun içselleştirilmesi sağlanır. Örneğin; çevrelerinde zararlı alışkanlıklara yakalanmış kişilerin yaşamlarına odaklanmaları ve gerçekten sağlıklı olup olmadıkları hakkında düşünmeleri sağlanır.
Öğrenciye ders boyunca bilgi verimi sırasında dikkat çekmeye ve öğretmenin rehberlik yapmasına önem verilir. Ders boyunca öğrenciden rastgele zamanlarda sorular sorularak geri bildirimler alınır.

İçselleştirilen konunun açık bir şekilde öğreten tarafından aktarılmasının ardından, verilecek problem duruma öğrencilerin cevap bulması istenir.
Öğrenme eksikleri belirlenmeye çalışılır. Kendi yaşamlarına göz atmaları, günlük yaşamlarının günlüklere nasıl yansıdığı tesbit edilir. Üniteye başlamadan önceki verilerle sonrakiler kıyaslanır. Sosyal sorumluluk projelerine katılmaları , çevresideki zararlılara karşı duyarlılıkları tesbit edilir. Drama yeteneklerini kullanarak ailelerine konu ile ilgili bir sunu gerçekleştirmeleri beklenir.
Bunun dışında öğrencinin ne sıklıkla eğitim sayfasını (blog) ziyaret ettiği özellikle hangi bölümlerle ilgilendiği, ders dahilinde ortak yazışma alanlarını nasıl değerlendirdiğine dair performans değerlendirmesi de yapılır.

Değerlendirme Özeti

Öğrencilerin ders başında bilgilerinin uyanması için verilen soruları cevaplamaya ne kadar gayret gösterdikleri önemlidir (%5). Ne sıklıkla dersin Internet sayfasına girdiklerine dair performans değerlendirmesi (%40) yapılır. Öğrenenler ders boyunca da öğrenilen bilgilerle ilgili farklı zamanlarda sorular sormak süreti ile değerlendirilirler. (%15)Bunlara ek olarak öğrenenler eğitim sonunda klasik bir sınav yapılır. Kendilerinden zararlı alışkanlık ve bağımlılığa karşı daha duyarlı davranışlar göstermeleri beklenir. (%40)

Ünite Ayrıntıları

Önkoşul Becerileri

Öğrencilerin zarar , bağımlık , sağlıklı olmak kavramları ve vücudumuzun organları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Öğretim Prosedürleri


Öğrenenlerin geçmiş bilgilerinin uyandırılması için öğrenenlere sorular sorulmuştur. Bu uygulamanın ardından, zararlı alışkanlıkların sonuçlarını gösteren video ile dikkat çekilir ve “eğer sizlerde zararlı alışkanlıklara karşı dikkatli olmazsanız ve yeterince bilgilenmezseniz aynen bu şekildeki insanların durumuna düşersiniz” şeklinde güdülenme yapılır. Ders öğrencilere Hazırlanmış PowerPoint sunumu ve ders notları ile gerçekleştirilir. Konu ile ilgili karikatürler PowerPoint sunumu aralarına serpiştirilir. Öğrencilere farklı zaman aralıkları ile sorular sorulur. Öğrencinin yanıtlaması beklenir. Öğrencinin yanıtlayamaması halinde öğrenciye hatırlatıcı ip uçları verilir. Öğrenci halen soruyu yanıtlayamazsa öğrenciye o bilgi verilir.Farklılaştırılmış Öğretim İçin Hizmet ve Destekler

Ünite İçin Gerekli Materyal ve Kaynaklar

Teknoloji-Donanım (Gerekli tüm malzemeyi işaretleyin.)

Kamera
Bilgisayar(lar)
Dijital Kamera
DVD Oynatıcı
Internet Bağlantısı
Lazer Disk
Yazıcı
Projeksiyon Sistemi
Tarayıcı
Televizyon
Video Oynatıcı
Video Kamera
Video konferans ekipmanı.
Diğer
Teknoloji –Yazılım (Gerekli tüm yazılımları işaretleyin.)
Veritabanı/İşlem Tablosu
Masaüstü Yayıncılık
E-posta Yazılımı
CD-ROM Ansiklopedi
Resim Düzenleyici
İnternet Web Tarayıcı
Çoklu Ortam

Web Sayfası Geliştirme
Kelime İşlemcisi
Diğer
Basılı Malzemeler
Ders Kitabı, Eğitmenin hazırladığı özel ders materyali, eğitmen tarafından düzenlenmiş karikatürler, resimler , fotoğraflar .
Malzemeler
Teknoloji- yazılım bölümünde belirtilmiştir.
Internet Kaynakları
http://www.yesilay.org.tr/
http://zararlialiskanliklar.blogspot.com/ (Ünite Blogu)
http://www.dikab.com/
http://www.dinibil.com/
http://www.havanikoru.org.tr/
http://www.365gunspor.com

Diğer Kaynaklar
---

20 Mayıs 2009 Çarşamba

Kamu Sigara Yasağına Direniyor


Bugün, kapalı alanlarda sigara içme yasağının yıldönümü. Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde başlayan yasak, özel sektörde uygulanan para cezası sayesinde başarıya ulaştı. Ancak devlet memurları, yönetmelikteki boşluğu kullanarak tiryakiliğe devam etmenin yolunu buldu. Kapalı mekânlarda sigara yasağının uygulanmaya başlandığı 19 Mayıs 2008 tarihinin üzerinden bir yıl geçti. Yasak, özel sektörde sonuç verdi, fakat bazı kamu kurumlarında amirlerin yasağa uymaması ve yasağı delenlere ceza uygulamaması sıkıntı oluşturdu. Yasağa göre özel sektör yetkilileri, sigara içenlere izin vermeleri halinde 560 TL'den 5 bin 600 TL'ye kadar cezaya çarptırılıyor. Ancak kamu kuruluşlarında bu ceza geçerli değil. Sigaraya göz yuman mülki amire en fazla mevzuata göre disiplin soruşturması açılabiliyor. Yasağın uygulanabilirliğini artırmak amacıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 26-28 Mayıs tarihlerinde Ankara'da 'Tütünle mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği toplantısı' düzenleyecek. Valilik, il sağlık müdürlüğü, belediye ile STK ve yerel medya temsilcilerinin katılacağı toplantılarda özellikle temmuz ayından sonra restoranlar ile kıraathaneleri de kapsayacak olan genel yasağın tavizsiz uygulanmasının önü açılacak. Özellikle üst düzey kamu temsilcilerinden, sorumlu oldukları binalarda yasağa uyması ve denetimi sıkılaştırması istenecek. Yöneticilerin sahip çıkması halinde tiryakilikten kurtulmanın kolaylaşacağını vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kılıç, bunun en güzel örneğini tıp fakültesinde gösterdiklerini söyledi. Kılıç'ın verdiği bilgilere göre, 2005'ten bu yana idari yönetim tarafından kurulan ekip, tüm binada herkesi denetime tabi tuttu. Sigara içenlere anında ceza kesilen uygulama, son bir yılda resmiyet kazanınca da sigara kullanım oranı yüzde 42'lerden yüzde 28'lere düştü.

Alkolün ABD'ye zararı 250 milyar $


Alkol tüketimi sonucunda meydana gelen hastalık ve kaza gibi etkenlerin, ABD'ye yılda 250 milyar dolara mal olduğu bildiriliyor. Alkol kullanımını önleme ve alkol tedavisiyle ilgili araştırma yapan bilim adamları, alkol kullanımını önlemeye yönelik önlemlere karşın, ABD'de yetişkinlerin yüzde 5'inin alkole bağımlı sorunlar yaşadığını açıkladı. ABD'de aşırı alkol tüketicilerine uygulanan özel tedavi yöntemleriyle, bu kişilerin tükettikleri alkol miktarının 9 ayda yüzde 35 oranında azaltılabildiği kaydediliyor. California Endowment, Washington ve Kentucky üniversitelerinde uygulanan alkol tedavi programlarında, doktorların 5 dakikalık tavsiyelerinin bile alkoliklerde tedaviye yönelik sonuç verdiği kaydediliyor. 1970-1983 yılları arasında 17 sanayileşmiş ülkede yapılan araştırmalarda, radyo ve televizyonlarda yapılan alkol reklamlarının alkol tüketimini yüzde 16 ve trafik kazalarını yüzde 10 oranlarında artırdığı belirlendi. CHICAGO


Alpay: Yılbaşı alkol bayramı olmasın
Yılbaşında insanların tüketim ve alkole yönlendirildiğini söyleyen Türkiye Yeşilay Derneği üyesi Attila Alpay, "Yılbaşını alkol bayramı yapmayın." uyarısında bulundu.
Türkiye'de özellikle gençler arasında alkol tüketiminin her geçen gün daha fazla arttığını söyleyen Yeşilay Derneği üyesi ve Çorum Eğitim Sorumlusu Attila Alpay, yeniyıl bahanesiyle alkol tüketiminin yine had safhada olacağını söyledi. Geçen yıl Çorum'da bir gecede iki yüz tanker alkol tüketildiğini kaydeden Attila Alpay, "İnsanlarımız yılbaşı bahanesiyle yine alkol batağına batacak ve daha fazla içki içecek. Tekel'in alkol kısmının satılmasıyla fiyatlarda yüzde 60'lara varan indirimler olmuş ve bu da alkol satışlarının patlamasına neden olmuştur." dedi. Türkiye'de sigara ile mücadele tasarısının daha yeni kabul edilmesine rağmen alkolle mücadelenin kimsenin gündeminde olmadığını dile getiren Alpay, gençlerin alkol batağına çekildiği kaydetti.

Tayland'da sigara görüntüsü de yasak


Tayland hükümeti, ülkedeki sigara içme oranını en aza indirmek için sigaranın görüntüsünü de yasakladı.
Geçtiğimiz yıllarda kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan hükümet, daha sonra otobüs, uçak ve benzeri taşıtlarda sigara içilmesini men etmiş, TV'lerde sigaraya yasak getirmişti. Hükümet en son olarak 24 Eylül 2005'te çıkardığı kanunla sigaranın her türlü görüntüsünü yasakladı. Kanuna göre satış noktalarında sigara paketlerinin gösterilmesi yasak. Bu nedenle sigara gizli bölmede satılıyor. Hamza Can, Bangkok

Çocuklarınıza da sigara içirmeyin!

Günde 20 sigara içilen evdeki bir çocuk, 5 sigara içmiş gibi dumandan etkileniyor. Pasif içicilik sigara içilen bir ortamda sigara içmeyen kişinin dumana maruz kalması olarak ifade ediliyor.
Pasif içiciler de aktif içiciler gibi dumandan etkileniyor. Türkiye'de çocukların yüzde 70'i, pasif içici konumunda. Pasif içiciler, sigara içenlerin yakalandıkları hastalıkların tümüne yakalanabiliyor. Pasif içicilerinde de sigara içmeyenlere göre kalp damar hastalıklarına yakalanma riski yüzde 30 oranında artıyor. Eğer bir evde günde 20 sigara içiliyorsa, çocuk da 5 sigara içmiş gibi oluyor.

Çok sigara içen çok horluyor


ABD'de yapılan bir araştırma, sigara içen, sigara içilen ortamda bulunan ve sigarayı bırakmış kişilerin, hiç sigara içmeyenlere oranla daha çok horladıklarını ortaya koydu.
'American Journal of Respiratory and Critical Care'de sonuçları yayımlanan araştırma, yaşları 25 ila 54 olan 15 bin kişi üzerinde yapıldı. Araştırma sigara içmenin, horlamanın etkenleri arasında yüzde 17,1 ile obeziteden daha etkili olduğunun altını çiziyor. Araştırmada sigara içmediği halde sigara dumanına maruz bırakılan kişilerin de sigaraya tamamen uzak olanlara oranla daha çok horladığını saptaması olduğuna dikkat çekildi.

06 Mayıs 2006, Cumartesi